14 Eylül 2015 Pazartesi

Temel Histogram Uygulamaları (R&RStudio)

0 Yorum
Basit Histogram Uygulamaları (R)


Histogram, elimizdeki veri setindeki değişkenleri, dilediğimiz aralıklara göre sınıflayarak, bu sınıflanan bu değerleri, sütun/çubuk/bar grafikleri şeklinde gösterimidir.


örnek veri seti : https://www.dropbox.com/s/zz41csqrmzsnofn/kirlilik.txt?dl=0


kirlilik <- read.csv("kirlilik.txt", header = T)

hist(kirlilik$pm10,
     main="Histogram of PM10",
     ylab="Frequency ",
     xlab="PM10",
     border="black",
     col="lightblue",
     xlim=c(0,100),
     ylim=c(0,250),
     las=1,
     breaks=10)


Histogram Grafiği


main > Grafik başlığını tanımlar
ylab > Düşey (y) eksenini etiketler
xlab > Yatay(x) eksenini etiketler
border > sütun kenarlarının baskın rengi
col > sütunların içini dolduracak renk
xlim > x ekseninin sınırlarını belirler
ylim > y ekseninin sınırlarını belirler

las fonksiyonu 0, 1, 2 ya da 3 değerlerini alabilir. Bu değerler, Yatay(x) ve Düşey (y) eksenlerindeki değerlerin konumunu değiştirmeye yarar.

breaks > fonksiyonu histogramın kaç adet sütuna sahip olacağını belirler


hist(kirlilik$pm10,
     main="Histogram of PM10",
     ylab="Density ",
     xlab="PM10",
     border="black",
     col="lightblue",
     xlim=c(0,100),
     ylim=c(0,0.035),
     las=1,
     breaks=10,
     prob = TRUE)
lines(density(kirlilik$pm10, na.rm=T))
Sefa Şahin

Kaynaklar : 
https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/graphics/html/hist.html
http://www.r-bloggers.com/basics-of-histograms/
http://blog.datacamp.com/make-histogram-basic-r/
Comments

10 Eylül 2015 Perşembe

QGIS : CSV ve TXT Formatındaki GPS Koordinatları Yükleme

0 Yorum
QGIS ve OpenLayers plugin aracılığıyla .txt dosyasındaki GPS verilerinin harita üzerine nokta data olarak atama

Çalışma tablosu dosyalarını (dat, csv, text vb.) QGIS’e yüklemek aşağıdaki adımları sırasıyla takip edin. Bu sayede GPS verilerinin Google Map eklentisiyle üst üste bindirilmesine olanak sağlar


Layer > Add Layer > Add Delimited Text Layer 
File Format opsiyonları

1- Custom delimiters
2- Tab 
3- X field : East  &  Y field : North


Coordinate Reference System > WGS84GPS verileri yüklendi.


Web> OpenLayers plugin > Google Maps > Google Satellite
Google Earth ve gps veri dosyası katmanlarının, yerlerinin değiştirilmesi. 
Hangi katman diğerinin üstündeyse, o veri diğerinin üstünde görülecektir.


Google Earth ve gps veri dosyası katmanları, hazır.

Comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...