27 Nisan 2015 Pazartesi

Verileri Dışarı Aktarma / Kaydetme (R & RStudio)

0 Yorum
RStudio ve R programlama dilinde Çalışma Verilerini Dışarı Aktarma

How to Export Data in R


İlk olarak rastgele bir veri seti oluşturalım.
rastgele = runif(200, min=0, max=100) # En düşük 0,  en büyük 100 değerini alan 200 adet değişkeni mevcut,"rastgele" isimli bir veri seti oluşturduk.


# Şimdi bu veri setini dışarı aktaralım(export)
# Dışarı aktaracağımız dosyanın adı "cikti" olsun
# Oluşturulacak dosya çalışma dizininde yaratılacaktır. (Örn: Sefa\Belgelerim)

write.csv(rastgele, file='cikti.csv')   # CSV formatında kaydetmek


Kolonlar arasında boşluk olacak(tablo) şekilde kaydetmek için

write.table(rastgele, file='cikti.txt', sep = " ")  # TXT formatında kaydetmek

write.table(rastgele, file='cikti.txt', sep = "\t",row.names = F)
Comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...