6 Şubat 2012 Pazartesi

P ve S Dalgalarının Yayınım Örüntüsü

0 Yorum
P ve S Dalgasının Yayınım Örüntüsü

Örüntü: Olay veya nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesidir. Sismoloji de kullanılma amacı ise hareketin yönü ve genliğini tanımlayan kavramdır.


"P" Dalgasının Yayınım Örüntüsü

- Dalganın polarizasyonu değiştiğinde yönü değişir.
 - P dalgası her yönde aynı seviyede enerji göndermez.


"S" Dalgasının Yayınım Örüntüsü


Depremin verdiği hasar yayınım örüntüsü ile ilişkilidir. Deprem olduğunda her yerde aynı hasar bulamayız.Çünkü dalga küresel olarak yayılma göstermez. Her yönde aynı hızda ve büyüklükte yayılma söz konusu değildir. Genlikler her noktada aynı değildir. Kaynak etrafındaki enerji eşit dağılmaz, yayınım örüntüsüne göre dağılır.

P dalgasının bu özelliğini kullanarak, kaynak odak mekanizması çözülebilir.

* P dalgasının ilk hareketi çekme ya da itme olabilir.

* Fayın doğrultusu :  Kuzey ile yaptığı açı belirler. (Azimuth)
* Fayın eğimini : Fay düzlemi ile yaptığı açı belirler.
* Kayma Açısı : Faylanma türünü belirler.(Rake)

Kaynak mekanizması > Doğrultu, Eğim ve Hangi tür faylanma olduğunu bize verir.
Levha içi Depremler ( Intraplate / intraplate earthquake)


Levha içi ve Levha sınırı depremler arasındaki faklar vardır.
1-Levha içi depremlerin diğerlerine göre tekrarlama aralığı çok uzundur.
2-Levha içi olaylar daha yüksek gerilim düşümüne sahiptir.
3-Levha içi faylar nadir gözlenen faylardır. Yüksek kayma oranına sahiptir. Levha içi depremlerin üretiği faylar yüzeyde kolay tanınamaz; çünkü bu faylar derindedir ve tekrarlama aralıkları uzun olduğu için atımları da küçüktür.

Levha içi tektonizmanın kökeni levhaların altlarında mantonun içinde olabilir.


Not : Sismoloji dersinde uyuklarken karalama kağıtlarına yazdıklarımdan gelen bilgilerdir.
Comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...