6 Temmuz 2015 Pazartesi

Excel Formatındaki Veri Dosyalarını Açmak (R& RStudio)

0 Yorum
R programlama dili aracılığıyla "excel formatındaki" dosyalarını açmak


İşlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki iki paketler yüklenmelidir.

library(readxl)  #http://cran.r-project.org/web/packages/readxl/
library(Rcpp) #http://cran.r-project.org/web/packages/Rcpp/

# xlsx ve xls formatlarındaki dosyaları açmak için
excel_data <-read_excel("sefa_data.xlsx") #xlsx
excel_data <- read_excel("sefa_data.xls") #xls


# Excel dosyası içeriğindeki farklı sheet'leri açmak
excel_data_sheet <- read_excel("sefa_data2.xlsx", sheet = 3)

Buradaki "sheet = 3" ifadesi excel dosyasındaki alt sayfalardan üçünü sayfaya denk gelir.


#Bos veri hucreleri ya da NA olmasi durumunda
excel_data <- read_excel("sefa_data.xlsx", na = "NA")Kaynaklar :
stackoverflow
Comments
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...